Werkwijze Haptotherapie

 

Wat gebeurt er tijdens een behandeling haptotherapie?

De eerste behandeling begint met een intake gesprek, waarbij in gezamenlijk overleg de hulpvraag of de leervraag wordt geformuleerd. Vervolgens laat ik je aan den lijve ervaren wat haptotherapie voor jou kan betekenen.

Een behandeling bestaat meestal uit een combinatie van gesprek en ervaringsoefeningen. Door middel van aanraking en oefeningen, waarbij ook de behandelbank gebruikt kan worden, kun je jouw eigen bewegingspatronen gaan ontdekken en je eigen kracht ervaren.
Van hieruit kan er ruimte ontstaan om jouw unieke mogelijkheden optimaal in te zetten.

 

Ik breng jou in beweging

 

Tijdens de behandelingen besteden we aandacht aan bewustwording van allerlei lichaamssignalen. Je kan dan ervaren hoe je in de wereld staat, hoe vrij of onvrij jij je beweegt in relaties met anderen. Kan jij jezelf kenbaar maken en kan je delen met anderen wat er in je leeft of trek jij je terug in jezelf? Open je of sluit jij je voor jezelf en voor hetgeen op je weg komt? Kan jij je eigen ruimte innemen of laat jij je gemakkelijk wegdrukken, stel je grenzen of ga je er voortdurend overheen? Kan je op eigen benen staan? Kan je met jezelf in contact blijven ook in contact met anderen, of verlies je jezelf dan? Hoe ga je om met afstand en nabijheid? Ik kan je laten ervaren hoe je met pijn en angst omgaat en hoe het ook op een andere manier kan. Kan je naar je eigen lichaam luisteren? Deze en andere thema’s kunnen tijdens de therapie aan de orde komen.

Na een aantal behandelingen zal een evaluatiegesprek plaatsvinden en zal besproken worden wat Haptotherapie voor jou verder kan betekenen.

 

“Het is verbazend hoe problemen die onoplosbaar lijken,
oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert”
(Carl Jung)